حمایت رسانه ای

برای حمایت از استارت آپ ویکند تبریز، می توانید یکی از بنرهای زیر را در وبسایت یا وبلاگ خود قرار دهید. همچنین برای دریافت بنر با ابعاد مشخص درخواست خود را به ایمیل hello@swtabriz.com ارسال بفرمایید.

استارت‌اپ ویکند تبریز - 29 آبان الی 30 آذر

استارت‌اپ ویکند تبریز - 29 آبان الی 30 آذر

استارت‌اپ ویکند تبریز - 29 آبان الی 30 آذر